Иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алу өчен иминләштерелгән зат шәхсән яисә үз вәкиле (бала өчен ул балигъ булган яшькә җиткәнче йә балигъ булган яшькә җиткәнче үк ул тулысынча хокукка сәләт алганчы – законлы вәкил) аша үзе сайлап алган иминләштерүче медицина оешмасына иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алу турындагы язма гариза белән мөрәҗәгать итә.