Персональ белешмәләр – билгеле бер яисә билгеләнә торган физик затка турыдан-туры яисә читтән торып карый торган мәгълүмат.

Иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турындагы белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алуны алып барганда түбәндәге белешмәләр җыела, эшкәртелә, тапшырыла һәм саклана:

1) иминләштерелгән затның мәҗбүри медицина иминияте полисы номеры;

2) тиешле хезмәтләр күрсәткән медицина оешмасы;

3) күрсәтелгән медицина ярдәме төрләре;

4) медицина ярдәме күрсәтү шартлары;

5) медицина ярдәме күрсәтү сроклары;

6) күрсәтелгән медицина ярдәме күләмнәре;

7) күрсәтелгән медицина ярдәме хакы;

8) диагноз;

9) медицина ярдәме күрсәтү профиле;

10) иминләштерелгән затка күрсәтелгән хезмәтләр, һәм кулланылган дару препаратлары;

11) медик-икътисадый стандартлар куллану;

12) медицина ярдәме күрсәткән медицина хезмәткәре белгечлеге;

13) медицина ярдәмен сорап мөрәҗәгать итү нәтиҗәсе.