Сорау бирегез

Хөрмәтле Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды сайтына керүчеләр!

Соравыгызга оператив һәм квалификацияле җавап алу өчен шушы форманың барлык кырларын да тутырыгыз. Үз мөрәҗәгатегезнең текстын кыска һәм грамоталы бәян итегез.

Сезнең соравыгыз Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды компетенциясенә караган очракта, Сезнең мөрәҗәгатегез теркәгәннән соң 30 көн эчендә каралачак.

ИГЪТИБАР! Татарстан Республикасы Хөкүмәте, Татарстан Республикасы министрлыклары, ведомстволары һәм башка дәүләт органнары, үзегез турында дөрес белешмәләр (Ф.И. Ат. ис.) калдырмасагыз яисә җавап бирер өчен үз адресыгызны күрсәтмәсәгез, Сезнең мөрәҗәгатегезне карамаска хокуклы! (“Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында” 2006 елның 2 маендагы № 59-ФЗ Федераль закон)


Кызыл төс белән күрсәтелгән кырларны тутыру мәҗбүри.

Сезнең сорау
Фамилиягез*
Исемегез*
Атагызның исеме*
Электрон почта адресыгыз:*
Почта адресыгыз:*
Эш яисә уку урыныгыз:
Элемтә телефоныгыз:
Тема:*
Сезнең сорау:*

Сезнең сорау "Сорау бирегез" бүлегендә басылып чыгуга Сез ризамы?Сакцияләнмәгән хәбәр җибәрүләрдән яклау: 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан