"Татарстан Республикасының
мәжбүри медицина иминияте
территориаль фонды"
дәүләт учреждениясе
Кайнар линия телефоны
8-800-200-51-51
Версия для слабовидящих
Коррупциягә каршы көрәш
Коррупциягә каршы көрәш

2012 елда Татарстан Республикасы Территориаль Мәҗбүри медицина имнияте фонды директоры керемнәре турында белешмәләр

Коррупциягә каршы тору өлкәсендә норматив хокукый актлар

“Коррупция өчен җинаять җаваплылыгы турында” 1999 елның 27 гыйнварындагы конвенция. (Күчереп алырга)

“Җинаятьчел юл белән алынган керемнәрне легальләштерүгә һәм террорчылыкны финанслауга каршы көрәш турында” 2001 елның 7 августындагы 115-ФЗ номерлы Федераль закон. (Күчереп алырга)

“Коррупциягә каршы көрәш турында” 2008 елның 25 декабрендәге №273-ФЗ номерлы Федераль закон. (Күчереп алырга)

“2012 – 2013 елларга коррупциягә каршы көрәшнең илкүләм планы һәм Россия Федерациясе Президентының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында” Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 13 мартындагы 297 номерлы Указы. (Күчереп алырга)

“Вазыйфаи хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алуы турында аерым категория затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, аны реализацияләү (сатып алу), реализацияләүдән алынган акчаларны күчерү тәртибе турында” Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары. (Күчереп алырга)  

“Татарстан Республикасында коррупциягә каршы көрәш турында” 2006 елның 4 маендагы 34-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы. (Күчереп алырга)

“Вазыйфаи хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алуы турында аерым категория затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, аны реализацияләү (сатып алу), реализацияләүдән алынган акчаларны күчерү тәртибе турында” Татарстан Республикасы Президентының 2014 елның 27 гыйнварындагы 94 номерлы күрсәтмәсе. (Күчереп алырга)

“Ришвәтчелек турындагы эшләр буенча суд практикасы һәм бүтән коррупциячел җинаятьләр турында” Россия Федерациясе Югары Суды Пленумының 2013 елның 9 июлендәге 24 номерлы карары. (Күчереп алырга)

Коррупциячел җинаятьләр турындагы эшләр буенча Россия Федерациясе Югары Суды аңлатмасы. (Күчереп алырга)

 
Бергәләп хәл итәбез
ММИ полисы белән проблемалар? ММИ фондыннан җавап алу өчен языгыз

наверх

Copyright © 2012-2024 ТФОМС Республики Татарстан