"Татарстан Республикасының
мәжбүри медицина иминияте
территориаль фонды"
дәүләт учреждениясе
Кайнар линия телефоны
8-800-200-51-51
Версия для слабовидящих
Медицина оешмалары өчен мәгълүмат
Медицина оешмалары өчен мәгълүмат

2015 елның 9 аенда пациентларның медицина ярдәме сыйфатыннан һәм аның һәркем алырлык булуыннан канәгать булу-булмавы турында социологик сораштыру (анкета тутыру) нәтиҗәләре. (Күчереп алырга)

Пациентларның медицина ярдәме сыйфатыннан һәм аның һәркем алырлык булуыннан канәгать булу-булмавы күрсәткечләре һәм 2014 елда Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасы буенча медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, вакытларын, сыйфатын һәм шартларын тикшерүдә тотканда дефектлы очраклар өлеше

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2014 елның 31 декабрендәге 0371 нче приказы белән расланган 2015 елга Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының контроль-ревизия эшләре планы


Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2015 елның 29 сентябрендәге 6028/30-2/и нче мәгълүмати хаты. (Күчереп алырга)

2015 елның гыйнвары-июнендә Татарстан Республикасының Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды һәм иминият медицина оешмалары тарафыннан каралган гражданнарның Татарстан территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек гамәлгә ашыручы медицина оешмаларына шикаятьләр белән мөрәҗәгатьләре буенча  статистика мәгълүматлары. (Күчереп алырга)

2015 елның II яртыеллыгында медицина оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, вакытларын, сыйфатын һәм шартларын тикшерүдә тоту үткәрү планы. (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2015 елның 6 апрелендәге 0085 нче приказы белән расланган Стационар шартларда озак вакыт дәваланудагы пациентлар реестрын алып баруның вакытлыча регламенты. (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының  «Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2014 елның 19 мартындагы 0072 нче приказына үзгәрешләр кертү турында» 2015 елның 29 гыйнварындагы 0015 нче приказы. (Күчереп алырга)

Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының «Өлкән яшьтәге халыкның билгеләнгән төркемнәре диспансеризациясен үткәрү тәртибен раслау турында»  2015 елның 3 февралендәге 36aн приказы; (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының  "Иминият медицина оешмалары тарафыннан үткәрелгән мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, вакытларын, сыйфатын һәм шартларын тикшерүдә тоту нәтиҗәләре буенча медицина оешмалары дәгъваларын карау тәртибен раслау турында" 2015 елның 17 февралендәге 0040 нчы приказы. (Күчереп алырга)

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасы һәм социаль хезмәт күрсәтүләр җыелмасын биргәндә медицина әйберләренә рецептлар буенча җибәрелә торган медицина әйберләре исемлеге кысаларында медицина ярдәме күрсәткәндә кеше организымына имплантацияләнә торган медицина әйберләре исемлеген раслау турында" 2014 елның 29 декабрендәге б-2762 нче боерыгы. (Күчереп алырга)

Иске үрнәктәге мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча һәм Россия Федерациясенең башка территориясендә бирелгән мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча медицина ярдәмен түләүсез алуга иминләштерелгән гражданнар хокукын яклау мәсьәләсе буенча медицина оешмаларының теркәү бүлекләре һәм кабул итү бүлекләре хезмәткәрләреннән телефон буенча сораштырулар нәтиҗәләре хакында мәгълүмат (сораштыру 2014 елның октябрендә үткәрелде). (Күчереп алырга)

2015 елның I яртыеллыгында иминият медицина оешмалары тарафыннан медицина оешмаларына тикшерүләр үткәрүнең җыелма план-графигы. (Күчереп алырга)

2014 елның IV кварталында иминият медицина оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күләмнәрен, вакытларын, сыйфатын һәм шартларын тикшерүдә тоту үткәрү планы. (Күчереп алырга)

2014 елның III кварталында  иминият медицина оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күләмнәрен, вакытларын, сыйфатын һәм шартларын тикшерүдә тоту үткәрү планы. (Күчереп алырга)

2014 елның II кварталында иминият медицина оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күләмнәрен, вакытларын, сыйфатын һәм шартларын тикшерүдә тоту үткәрү планы. (Күчереп алырга)

2014 елның гыйнварында-декабрендә Татарстан Республикасының Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды һәм иминият медицина оешмалары тарафыннан каралган Татарстан Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек гамәлгә ашыручы медицина оешмаларына шикаятьләр белән гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча статистика мәгълүматлары. (Күчереп алырга)

Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының күпфатирлы йортлар биналарында урнашкан медицина оешмалары тарафыннан күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәткә  капиталь ремонт ясауга кертемнәр түләүгә мәҗбүри медицина иминияте акчасыннан файдалану мәсьәләләре буенча аңлатмалар белән 2015 елның 21 маендагы 3226/21-3/и мәгълүмати хаты. (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының медицина оешмалары җитәкчеләренә мәҗбүри медицина иминияте полисларынын  гамәле, шул исәптән иске үрнәктәге мәҗбүри медицина иминияте полисларының гамәлдә булуы хакындагы 2013 елның 14 ноябрендәге 06-01/7386 нчы мәгълүмати хаты. (Укырга) (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының "Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, вакытларын, сыйфатын һәм шартларын тикшерүдә тоту нәтиҗәләре буенча исәп формаларын раслау турында" 2013 елның 20 сентябрендәге 0206 нчы приказы. (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының "Медицина ярдәме сыйфатына йөзгә-йөз китереп (очно) экспертиза үткәрүнең вакытлыча регламентын раслау турында" 2013 елның 9 апрелендәге 0058 нче приказы. (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының Универсаль электрон карта составындагы мәҗбүри медицина иминияте полисы турындагы 2013елның 1 мартындагы 06-01/0976 нчы мәгълүмати хаты.  (Күчереп алырга)

Ашыгыч медицина ярдәме элеккегечә һәркем өчен алырлык булырга тиеш. (Күчереп алырга)

Мәҗбүри медицина иминиятендә ашыгыч медицина ярдәме. Сораулар һәм җаваплар. (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина оешмаларына карата шикаятьләр белән 2014 елның 1 кварталына Татарстан Республикасы ТММИФна һәм иминләштерүче медицина оешмаларына кергән гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча статистик күрсәткечләр.(Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина оешмаларына карата шикаятьләр белән 2013 елда Татарстан Республикасы ТММИФна һәм иминләштерүче медицина оешмаларына кергән гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча статистик күрсәткечләр. (Күчереп алырга)

2014 елның II кварталында мәҗбүри медицина иминияте буенча иминләштерүче иминләштерүче медицина оешмалары тарафыннан медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуны уздыру планы. (Күчереп алырга)

ММИ полисларының гамәлдә булуы турында, шул исәптән иске үрнәктәге ММИ полисларының гамәли көче калу турында медицина оешмалары җитәкчеләренә Татарстан Республикасы ТММИФның 14.11.2013 №06-01/7386 мәгълүмат хаты. (Укырга) (Күчереп алырга)

Универсаль электрон карта составында ММИ полисы турында Татарстан Республикасы ТММИФның 01.03.2013 №06-01/0976 мәгълүмат хаты.  (Күчереп алырга)

ММИда ашыгыч медицина ярдәме. Сораулар һәм җаваплар. (Күчереп алырга)

"Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору нәтиҗәләре буенча хисап рәвешләрен раслау турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 20.09.2013 №0206 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Тикшереп тору нәтиҗәләре буенча иминләштерүче медицина оешмаларының бәяләмәләренә медицина оешмалары тарафыннан шикаять белдерү регламентын раслау турында" Татарстан Республикасы Территриаль Мәҗбүри медицина иминияте фондының 07.10.2013 №0216 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Медицина ярдәме сыйфатына шунда килеш экспертиза уздыруның вакытлы регламентын раслау турында" Татарстан Республикасы Территриаль Мәҗбүри медицина иминияте фондының 09.04.2013 №0058 боерыгы.(Күчереп алырга)

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендәге хокуклары турында иминләштерелгән затларга мәгълүмат бирү буенча тикшерүләр нәтиҗәләре, 2013 ел.(Күчереп алырга)

 
Бергәләп хәл итәбез
ММИ полисы белән проблемалар? ММИ фондыннан җавап алу өчен языгыз

наверх

Copyright © 2012-2022 ТФОМС Республики Татарстан