"Татарстан Республикасының
мәжбүри медицина иминияте
территориаль фонды"
дәүләт учреждениясе
Кайнар линия телефоны
8-800-200-51-51
Версия для слабовидящих
Клиник рекомендацияләр һәм милли җитәкчелек
Клиник рекомендацияләр һәм милли җитәкчелек

Медицина ярдәмен күрсәтү стандартларын һәм тәртипләрен куллану турында Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының 30.04.2013 N 13-2/10/2-3113 хаты.(Күчереп алырга)

"Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуны оештыру һәм уздыру тәртибен раслау турында" Федераль Мәҗбүри медицина иминияте фондының 01.12.2010 N 230 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Медицина ярдәме сыйфатына турыдан-туры экспертизалар уздыруның вакытлыча регламентын раслау турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 09.04.2013 № 58 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Тикшереп тору нәтиҗәләре буенча иминләштерүче медицина оешмалары бәяләмәләренә карата медицина оешмалары тарафыннан шикаять бирү регламентын раслау турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 07.10.2013 № 216 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы иминләштерүче медицина оешмалары җитәкчеләренә" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 05.09.2014 № 07-03/6263 хаты. (Күчереп алырга)

"Өлкәннәрнең аерым төркемнәренә диспансеризация кысаларында медицина ярдәме күрсәтү очраклары буенча медицина ярдәме сыйфатына тематик экспертизалар уздыру турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 04.08.2014 № 07/5486 хаты. (Күчереп алырга)

"Медицина ярдәме сыйфатына экспертиза уздыру тәртибенең аерым нигезләмәләре турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 19.04.2014 № 07-03/3390 хаты. (Күчереп алырга)

«2011-2012 елларга Татарстан Республикасы сәламәтлек сакалау системасын модернизацияләү» программасын гамәлгә ашыру кысаларында гамәлгә кертелә торган медицина ярдәме стандарталарын үтәүне бәяләү буенча методик рекомендацияләр. (Күчереп алырга) 

 

наверх

Copyright © 2012-2022 ТФОМС Республики Татарстан