"Татарстан Республикасының
мәжбүри медицина иминияте
территориаль фонды"
дәүләт учреждениясе
Кайнар линия телефоны
8-800-200-51-51
Версия для слабовидящих
Россия Федерациясендә мәҗбүри медицина иминияте
Россия Федерациясендә мәҗбүри медицина иминияте

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә медицина оешмалары эшчәнлеген җайга салучы төп норматив хокукый актлар исемлеге:

 • “Россия Федерациясендә мәҗбүри медицина иминияте турында” 29.11.2010 №326-ФЗ Федераль закон (Күчереп алырга)

 • “Россия Федерациясендә гражданнарның сәламәтлек саклау нигезләре турында” 21.11.2011 №323-ФЗ Федераль закон (Күчереп алырга)

 • “Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан ведомство буйсынуындагы дәүләт (муниципаль) учреждениеләре, аларның җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелегенең учреждениеләр төрләре һәм төп категория хезмәткәрләр буенча күрсәткечләрен әзерләү буенча методик тәкъдимнәрне раслау турында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 28.06.2013 №421н боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Дәвалау туклануы нормаларын раслау турында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 21.06.2013 №395н боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләрен раслау турында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 28.02.2011 №158н боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә шәхсән исәпкә алуны кертү тәртибен раслау турында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 25.01.2011 №29н боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә типовой шартнамәсенең рәвешен раслау турында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 24.12.2010 №1184н боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасы кысаларында гражданга медицина ярдәме күрсәткәндә аның тарафыннан медицина оешмасын сайлап алу тәртибен раслау турында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 26.04.2012 №406н боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Пациент дәвалаучы табибны алмаштыруны таләп иткән очракта, пациентның табибны сайлап алуын оештыруына медицина оешмасы (аның бүлекчәсе) җитәкчесенең ярдәм итү тәртибен раслау турында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 2012 елның 26 апрелендәге №407н боерыгы. (Күчереп алырга)

 • ФММИФның 06.06.2013 №4509/21-и хаты. (Күчереп алырга)

 • ФММИФның 06.06.2013 №4505/30-1/и хаты. (Күчереп алырга)

 • ФММИФның 15.04.2013 №2212/30-4 хаты. (Күчереп алырга)

 • ФММИФның 29.05.2013 №4326/26-и хаты. (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә мәгълүмат системаларын төзүнеж һәм аларның эшләвенең гомуми принципларын һәм мәгълүмат хезмәттәшлеге тәртибен раслау турында” ФММИФның 07.04.2011 №79 боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә медицина оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакы турындагы хисаплылык рәвешен һәм аны бирү тәртибен билгеләү турында" ФММИФның 26.03.2012 №65 боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүне оештыру һәм аның күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуны уздыру турында" ФММИФның 01.12.2010 №230 боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә иминләштерүче медицина оешмалары һәм медицина оешмалары эшчәнлеген территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондлары тарафыннан тикшереп тору турында нигезләмәләрне раслау турында" ФММИФның 16.04.2012 №73 боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Хисаплылык рәвешләрен раслау турында" ("Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә медицина оешмалары эшчәнлеге турында хисап" форманы тутыру буенча күрсәтмәләре" белән бергә) ФММИФның 16.08.2011 №146 боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә федераль статистик күзәтүен оештыру өчен статистик инструментарийны раслау турында" 29.12.2011 №519 Росстат боерыгы (Күчереп алырга)

 • "Мәҗбүри медицина иминияте субъектлары һәм анда катнашучылар эшчәнлеге турында имнләштерелгән затларга мәгълүмат бирү хакында" Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 21.12.2010 №20-0/10/2-12180 хаты (Күчереп алырга)

 • “2014 елга һәм 2015, 2016 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасын раслау турында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 25.12.2013 №1054 карары (Күчереп алырга)

 • "Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында" 25.04.2012 № 323 карары белән расланган нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 29.06.2013 №455 карары (Күчереп алырга)

 • "Туберкелезга каршы ярдәм күрсәткәндә катнашучы сәламәтлек саклау учреждениеләре хезмәткәрләренә кызыксындыру характерындагы өстәмә акчалата түләүләр турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 06.02.2013 №77 карары (Күчереп алырга)

 • "2012 елга Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә теш кую һәм колак аппараты әзерләү буенча хезмәт күрсәтүләр буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2012 елга Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә теш кую һәм колак аппараты әзерләү буенча хезмәт күрсәтүләр программасын раслау турында" 30.12.2011 №1119 карары белән расланган программасына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 09.02.2013 №78 карары (Күчереп алырга)

 • "2013 елга һәм 2014, 2015 еллар план чорына Татарстан Республикасы территориясендә Россия Федерациясе гражданнарына түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасын раслау турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 12.29.2012 №1180 карары (Күчереп алырга)

 • "2012 елга Татарстан Республикасы территориясендә Россия Федерациясе гражданнарына түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасына үзгәрешләр кертү турында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 11.08.2012 №698 карары (Күчереп алырга)

 • "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 24.12.2011 №1063/1 карарына үзгәрешләр кертү турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 05.07.2012 №583 карары (Күчереп алырга)

 • "Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) казна, бюджет һәм автономияле учреждениеләре тарафыннан чыгымнарны планлаштыруны һәм гамәлгә ашыруны оештыру эше буенча Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 28.11.2012 №21-52-62 карары белән расланган Регламентның 2 нче, 3 нче кушымталарына үзгәрешләр кертү турында" Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 20.05.2013 №21-52-20 боерыгы (Күчереп алырга)

 
Бергәләп хәл итәбез
ММИ полисы белән проблемалар? ММИ фондыннан җавап алу өчен языгыз

наверх

Copyright © 2012-2022 ТФОМС Республики Татарстан