"Татарстан Республикасының
мәжбүри медицина иминияте
территориаль фонды"
дәүләт учреждениясе
Кайнар линия телефоны
8-800-200-51-51
Версия для слабовидящих
Структур бүлекчәләр телефоннары
Структур бүлекчә исеме Телефон номеры

Кабул итү бүлмәсе 291-77-00
1 Финанс исәп-хисаплары идарәсе
1.1 ММИ программаларын финанслау бүлеге 291-77-07
291-77-08
291-77-09
291-77-10
291-77-11
1.2 Территориальара үзара исәп-хисаплашу бүлеге 291-77-12
291-77-13
291-77-14
291-77-15
2. Контроль-ревизия идарәсе
2.1 ММИ чараларын файдалануны тикшереп тору бүлеге 291-77-17
291-77-18
2.2 Финанс контроле методологиясе бүлеге 291-77-19
3 Планлаштыру һәм икътисадый анализ идарәсе
3.1 ММИ программаларын формалаштыру һәм мониторинглау бүлеге 291-77-21
291-77-22
291-77-23
3.2 Максатчан программаларны алып бару бүлеге 291-77-24
291-77-25
291-77-26
4 Мәгълүмат-аналитика бүлеге 291-77-29
291-77-30
5 ММИ оештыру идарәсе
5.1 ММИ оештыру һәм ИМО белән хезмәттәшлек бүлеге 291-77-32
291-77-33
291-77-34
291-77-35
291-77-36
5.2 Иминләштерелгән затларны персонификацияләнгән исәпкә алу бүлеге 291-77-37
291-77-38
291-77-40
5.3 Дарулар белән тәэмин итүне мониторинглау бүлеге 291-77-39
6 Иминләштерелгән гражданнарның хокукларын яклауны оештыру идарәсе
6.1 Иминләштерелгән гражданнарның хокукларын яклау бүлеге 291-77-42
291-77-43
6.2 Медик-икътисадый экспертиза бүлеге 291-77-45
291-77-46
291-77-47
6.3 Медицина ярдәме сыйфатын тикшереп тору бүлеге 291-77-48
291-77-49
7 Мәгълүматлаштыру идарәсе 291-77-53
8 VipNet челтәренә техник ярдәм 291-77-58
291-77-59
9 Эшләр белән идарә
9.1 Документлар әйләнешен исәпкә алу бүлеге 291-77-64
291-77-65
9.2 Дәүләт заказын тәэмин итү бүлеге 291-77-68
291-77-69
10 Бухгалтер исәпкә алуы һәм хисаплылык идарәсе
10.1 Керемнәрне һәм чараларны тотуны исәпкә алу бүлеге 291-77-74
10.2 Исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге 291-77-71
291-77-72
291-77-73
11 Хокук идарәсе
11.1 Шартнамәләр белән эшләү һәм суд практикасы бүлеге 291-77-78
11.2 Хокукый тәэмин итү, экспертиза һәм норматив актлар әзерләү бүлеге 291-77-79
12 Кадрлар бүлеге 291-77-82
291-77-83
13 Бюджет планлаштыруы һәм ММИ системасының кергән финанс чараларын анализлау бүлеге 291-77-27
291-77-28
 

наверх

Copyright © 2012-2022 ТФОМС Республики Татарстан