Иминләштерү фактын тикшерү
Иминләштерү фактын тикшерү

Татарстан Республикасы ТММИФ ViPNet технологиясе буенча иминлеге тәэмин ителә торган КИСта иминләштерү фактын тикшерү буенча web-сервис куелган, ул Татарстан Республикасы ТММИФның 2012 елның 24 апрелендәге №0097 боерыгы белән (05.11.2013 ред.) расланган "Татарстан Республикасы ТММИФның иминләштерү фактын тикшерүнең web-сервисы эшләве регламенты" нигезендә эшли.

Техник мәгълүмат.

Әлеге сервис "16(РТТФОМС), Web-сайт" абонент пункты аша ViPNet №638 челтәренә (ТФОМС Республики Татарстан челтәренә) тоташтырганнан соң эшли башлый.

Әлеге абонент пунктының виртуаль ip-адресы бар, аның буенча SOAP-сервис күрсәтелә.

WSDL түбәндәге адрес буенча күрсәтелә:  http://виртуаль_ip_адрес:7777/check_policy.wsdl

Контакт мәгълүмат.

ViPNet челтәре аша якланган web-сервиска керү мәсьәләләре буенча (843) 291-77-59 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә.

Иминләштерү мәсьәләләре буенча иминләштерелгәннәрне шәхесләштерелгән исәпкә алу бүлегенә (843) 291-77-38 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә.

Техник мәсьәләләр буенча БАРС Груп эшләүчесенә (843) 524-71-23 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә.

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан