Медицина ярдәме сыйфатына экспертиза уздыруны регламентлаучы норматив хокукый документлар
Медицина ярдәме сыйфатына экспертиза уздыруны регламентлаучы норматив хокукый документлар

Медицина ярдәмен күрсәтү стандартларын һәм тәртипләрен куллану турында Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының 30.04.2013 N 13-2/10/2-3113 хаты.(Күчереп алырга)

"Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуны оештыру һәм уздыру тәртибен раслау турында" Федераль Мәҗбүри медицина иминияте фондының 01.12.2010 N 230 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Медицина ярдәме сыйфатына турыдан-туры экспертизалар уздыруның вакытлыча регламентын раслау турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 09.04.2013 № 58 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Тикшереп тору нәтиҗәләре буенча иминләштерүче медицина оешмалары бәяләмәләренә карата медицина оешмалары тарафыннан шикаять бирү регламентын раслау турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 07.10.2013 № 216 боерыгы. (Күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы иминләштерүче медицина оешмалары җитәкчеләренә" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 05.09.2014 № 07-03/6263 хаты. (Күчереп алырга)

"Өлкәннәрнең аерым төркемнәренә диспансеризация кысаларында медицина ярдәме күрсәтү очраклары буенча медицина ярдәме сыйфатына тематик экспертизалар уздыру турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 04.08.2014 № 07/5486 хаты. (Күчереп алырга)

"Медицина ярдәме сыйфатына экспертиза уздыру тәртибенең аерым нигезләмәләре турында" Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының 19.04.2014 № 07-03/3390 хаты. (Күчереп алырга)

«2011-2012 елларга Татарстан Республикасы сәламәтлек сакалау системасын модернизацияләү» программасын гамәлгә ашыру кысаларында гамәлгә кертелә торган медицина ярдәме стандарталарын үтәүне бәяләү буенча методик рекомендацияләр. (Күчереп алырга) 

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан