Мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе
Мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе

"Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә мәгълүмат системаларын кору һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары һәм мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе турында" Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының 07.04.2011 №79 боерыгы (ФММИФның 2013 елның 26 декабрендәге №276 боерыгы редакциясендә). (Күчереп алырга) 

2014 елда Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтү программасы буенча күрсәтелгән медицина ярдәме турындагы белешмәләрне шәхесләштереп исәпкә алганда мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе. (Күчереп алырга)

Архив

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан