17.03.2016

Иминият медицина оешмалары өстәмә бирә торган пластик клиент карталары мәҗбүри медицина иминияте полислары түгел


Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек гамәлгә ашыручы иминият медицина оешмалары тарафыннан  полис номеры һәм кайсы иминият оешмасында иминләштерелү турында мәгълүмат күрсәтелгән үз пластик карталарын бирү мәсьәләсе буенча Медицина иминләштерүчеләренең төбәкара берлеге адресына мөрәҗәгать җибәрде.

Иминият медицина оешмасы тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте полисына өстәмә рәвештә гражданнарның иминләштерелү факты һәм кайсы иминият оешмасына каравы турындагы мәгълүматны үз эченә алган билгеләнмәгән үрнәктәге пластик карта бирү закон белән регламентланмаган, әлеге пластик карта иминләштерелгән затның Россия Федерациясенең барлык территориясендә медицина ярдәмен түләүсез алуга булган хокукын канәгатьләндерә алмый.

Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2016 елның 15 мартындагы 16018-В номерлы хаты белән танышырга

Иминләштерелгән затларның мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә медицина ярдәмен түләүсез алу хокукын таныклый торган гамәлдәге законнар белән билгеләнгән документларның төрләре «Иминләштерелгән затларга/ Мәҗбүри медицина иминияте полисы» бүлегендә күрсәтелгән.

Игътибарыгызны мәҗбүри медицина иминияте полисларын бирү түләүсез гамәлгә ашырылырга тиеш булуга юнәлдерәбез.

Мәгълүмат чыганагы: http://www.iumi.ru/news/mcmc/ffoms_16018-B


Возврат к списку

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан