28.12.2016

2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтү буенча дәүләт гарантияләре программасы турында


Хокукый мәгълүмат рәсми интернет-порталында (http://www.pravo.gov.ru) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтү буенча дәүләт гарантияләре программасы турында» 2016 елның 19 декабрендәге 1403 нче карары урнаштырылган.

Карарның электрон версиясе «Норматив-хокукый документлар/Федераль /Карарлар» бүлегендә урнаштырылган.

Шулай ук «Норматив-хокукый документлар/Федераль/РФ Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы» бүлегендә Россия Сәламәтлек саклау министрлыгының һәм Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының Медицина ярдәменә мәҗбүри медицина иминияте акчалары исәбеннән түләү ысуллары хакында методик тәкъдимнамәләр җибәрү турындагы уртак хаты да урнаштырылган.


Возврат к списку

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан