17.09.2019

Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2011елның 7 апрелендәге 79 нчы приказы белән расланган Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә мәгълүмат системаларын төзү һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принципларына һәм үзара мәгълүмати хезмәттәшлек итү тәртибенә үзгәрешләр кертелде

Мәҗбүри медицина иминиятендә катнашучылар һәм аның субъектлары куллана торган үзара мәгълүмати хезмәттәшлек итү кагыйдәләрен камилләштерү максатыннан, Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2019 елның 30 августындагы 173 нче приказы белән Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының 2011елның 7 апрелендәге 79 нчы приказы нигезендә расланган Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә мәгълүмат системаларын төзү һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принципларына һәм үзара мәгълүмати хезмәттәшлек итү тәртибенә үзгәрешләр кертелде.

Приказ Норматив-хокукый документлар / Федераль / ФММИФ бүлегендә урнаштырылган.


Возврат к списку

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан